Książka przedstawia Teorię Po - nową teorię fizyki. Prezentuje proces jej tworzenia, eksperymenty myślowe, przykłady obliczeń i sposoby dochodzenia do nowych modeli budowy materii. Podstawową tezą Teorii Po jest to, że próżnia (czasoprzestrzeń) składa się z planckonów zbudowanych z dwóch kolapsarów Po, gdzie Po jest najmniejszym kolapsarem co do masy i rozmiarów, będącym jednocześnie cząstką podstawową o największej masie. Z kolapsarów Po składają się wszystkie cząstki fundamentalne i elementarne - cała materia.

Teoria Po do czterech oddziaływań (grawitacyjne, słabych rozpadów, elektromagnetyczne i silne) wprowadza trzy nowe oddziaływania (nadsilne kwarkowe, nadsilne preonowe i supersilne oddziaływanie Po).

Po stanowi najsilniejsze z siedmiu oddziaływań o intensywności ponad 10e19 razy większej od intensywności oddziaływania jądrowego. Wskazuje na istnienie symetrii między tymi oddziaływaniami oraz na grupy cząstek powiązanych z tymi oddziaływaniami. Wskazuje na powiązania pomiędzy parametrami cząstek określającymi właściwości tych cząstek. Teoria Po definiuje podstawę fizyki kwantowej jako wynik kwantowania orbit kolapsarów Po wirujących po dozwolonych orbitach grawitacyjnych.

Przedstawia model budowy czasoprzestrzeni - pokazując kwantowanie czasoprzestrzeni - kwanty długości i kwanty czasu. Teoria Po wyjaśnia istotę czasu, jakie jest znaczenie prędkości światła, jak obliczyć masę/ładunek/promień cząstki - np. elektronu i wiele innych zagadnień. Teoria Po wyznacza parametry od najmniejszych cząstek elementarnych po kolapsar Wszechświata - aż po model Wielkiego Wybuchu i utworzenie BiWszechświata.

W kosmologii wskazuje na grupy kolapsarów - kolapsary Po i planckony, kolapsary kwantowe, kolapsary "gwiazdowe", czarne dziury pośrednie - IMBH oraz czarne dziury supermasywne - w tym Sagittarius A* wewnątrz Galaktyki Drogi Mlecznej. Teoria Po wyjaśnia złożone zagadnienia w formie podstawowych i prostych równań i zależności, a istniejące pomiędzy nimi symetrie powodują, że fizyka - także grawitacja kwantowa - staje się przystępna dla czytelnika.