Adam Kryłowicz

Fizyk, nauczyciel, inżynier elektryk, wynalazca, technolog, przedsiębiorca, autor i współautor wielu patentów z zakresu elektroenergetyki, nowych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz paliw gazowych, także odnawialnych źródeł energii. Wprowadza osiągnięcia fizyki, chemii i biochemii do nowych technologii energetycznych, również wdrożonych do eksploatacji przemysłowej.

Powyższe zagadnienia są przedmiotem wieloletniej współpracy z Instytutem Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie, Politechniką Warszawską, Politechniką Lubelską, Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu.

Na powyższe tematy publikuje i wypowiada się w mediach i na konferencjach. Współtwórca firmy technologicznej BICARBO.PL

Jarosław Kryłowicz

Naukowiec amator w zakresie fizyki i chemii. Magister inżynier Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Wynalazca i współautor kilku patentów z zakresu technologii energetycznych. Z zawodu zajmuje się technologiami informatycznymi, z pasji konstruktor urządzeń audio.

Współtwórca firmy technologicznej BICARBO.PL